shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.758.944
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 maart 1995
Begindatum:8 maart 1995
Naam:LUCA School of Arts
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2012
Afkorting: LUCA
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2012
Adres van de zetel: Paleizenstraat 70
1030 Schaarbeek
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer:
02 250 15 11 Sinds 1 januari 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@luca-arts.beSinds 1 januari 2018(1)
Webadres:
www.luca-arts.be Sinds 1 januari 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 8 maart 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1998
Aanbestedende overheid
Sinds 8 maart 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 26 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0429.338.034 (Vormingscentrum De Nayer instituut-Mechelen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 juni 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.338.034 (Vormingscentrum De Nayer instituut-Mechelen)   sinds 8 juni 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug