shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0458.402.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1994
Begindatum:20 december 1994
Naam:Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 2015
Adres van de zetel: Brusselstraat 45 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 1 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1995
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1998
Aanbestedende overheid
Sinds 20 december 1994
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  29.100  -  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 21 februari 2011
BTW 2008  29.201  -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 21 februari 2011
BTW 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 23 november 2011
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 11 maart 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.198.436   sinds 18 december 1995
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug