shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.880.067
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 juli 2022
Begindatum:21 januari 1997
Naam:JANC CATERING & CONSULTING
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 1997
Afkorting: J.C.C.
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 1997
Adres van de zetel: Marché 5
4910 Theux
Sinds 22 december 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 januari 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Masson ,  Anne-Françoise  (0886.683.136)   Sinds 30 november 2011
Zaakvoerder (2)0886.683.136   Sinds 30 november 2011
Zaakvoerder (2) Masson ,  Anne-Françoise  Sinds 22 december 2006
Curator (aanstelling door rechtbanken) Namur ,  Bertrand  Sinds 29 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 28 september 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 28 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug