shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.861.639
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 september 2022
Begindatum:7 november 1997
Naam:Charpentes - Toitures- Zinguerie Heysecom André
Naam in het Frans, sinds 31 maart 1999
Adres van de zetel: Rue du Straux (MER) 31
4280 Hannut
Sinds 16 februari 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 oktober 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Heysecom ,  André  Sinds 5 februari 1999
Curator (aanstelling door rechtbanken) Billen ,  Murielle  Sinds 5 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 juni 1999
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 2 juni 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 1999
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 22 februari 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 februari 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 februari 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 22 februari 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 22 februari 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 22 april 2009
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 april 2009
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug