shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0462.029.311
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 1997
Begindatum:4 december 1997
Naam:ASCOFIMO
Naam in het Frans, sinds 26 november 1997
Adres van de zetel: Rue Hector Trigallez(LEV) 98B Stratenplan
7134 Binche
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0842.045.617   Sinds 28 december 2017
Bestuurder Collignon ,  Claudine  Sinds 28 december 2017
Bestuurder Delhaye ,  Marie-Reine  Sinds 12 september 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 106.594 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0433.916.731 (LES ASSURANCES ANDRE COLLIGNON)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 september 2006
0446.493.968 (COLLIGNON - ASSURANCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 september 2006
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug