shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0462.396.228
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 1998
Begindatum:19 januari 1998
Naam:FIDUCIAIRE EX et Co
Naam in het Frans, sinds 12 januari 1998
Adres van de zetel: Rue Basse Campagne 16 Stratenplan
4260 Braives
Sinds 31 december 2015
Telefoonnummer:
019510021 Sinds 31 december 2015(1)
Faxnummer:
019510023 Sinds 31 december 2015(1)
E-mail:
info@fiduciaire-execo.beSinds 31 december 2015(1)
Webadres:
www.fiduciaire-execo.be Sinds 31 december 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 januari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Lutgen ,  Stephane  Sinds 15 januari 2004
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 januari 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 12 januari 1998
 
 
Activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug