shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0462.396.228
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 1998
Begindatum:19 januari 1998
Naam:FIDUCIAIRE Ex & Co
Naam in het Frans, sinds 28 september 2023
Adres van de zetel: Rue Basse Campagne 16
4260 Braives
Sinds 31 december 2015
Telefoonnummer:
019510021 Sinds 31 december 2015(1)
Faxnummer:
019510023 Sinds 31 december 2015(1)
E-mail:
info@fiduciaire-execo.beSinds 31 december 2015(1)
info@fiduciaire-execo.beSinds 28 september 2023
Webadres:
www.fiduciaire-execo.be Sinds 31 december 2015(1)
www.fiduciaire-execo.be Sinds 28 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lutgen ,  Stephane  Sinds 28 september 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Lutgen ,  Stephane  Sinds 28 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 januari 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug