shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0463.436.306
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 december 2018
Begindatum:27 mei 1998
Naam:BIO EUROPEAN TOXICOLOGICAL et HISTOLOGICAL INVESTIGATION COMPANY
Naam in het Frans, sinds 25 mei 1998
Afkorting: BIO ETHIC
Naam in het Frans, sinds 25 mei 1998
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 13 maart 2018
Adres van de zetel: Place des Béguinages 2 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 25 mei 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 mei 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder MOSSADEK ,  NADIA  Sinds 2 april 2007
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug