shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.506.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 april 2023
Begindatum:13 november 1998
Naam:GULTEX
Naam in het Frans, sinds 22 april 2002
Adres van de zetel: Rue André-Winands 1
4000 Liège
Sinds 2 november 2022

Doorgehaald adres sinds 14 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 november 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Uysal ,  Serdar  Sinds 2 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Oger ,  Romain  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 5 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 5 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".


Naar boven   Terug