shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0464.556.259
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 maart 2019
Begindatum:10 november 1998
Maatschappelijke Naam:SYREG
Benaming in het Frans, sinds 6 november 1998
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue de la Résistance 188 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 15 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 november 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lipiarski ,  Nadine  Sinds 10 november 1998
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 4 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2016
Vrijstelling
Sinds 4 augustus 2016
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 augustus 2016
Vrijstelling
Sinds 4 augustus 2016
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 oktober 2001
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.300  -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  26.110 -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug