shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0465.629.593
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 juli 2018
Begindatum:18 maart 1999
Maatschappelijke Naam:BATISAM
Benaming in het Frans, sinds 18 maart 1999
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de l'Eglise,Ovifat 15 Stratenplan
4950 Waimes
Sinds 16 juni 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 maart 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dethier ,  Clément  Sinds 15 maart 2014
Bestuurder Dethier ,  Pascal  Sinds 16 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder Dethier ,  Pascal  Sinds 16 juni 2005
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 12 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 123.900 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug