shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0465.981.961
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2018
Begindatum:30 april 1999
Maatschappelijke Naam:BUILD EUROPEAN SERVICES
Benaming in het Frans, sinds 7 maart 2005
Afkorting: B.E.S.
Benaming in het Frans, sinds 7 maart 2005
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 13 maart 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Gilbock, Wanlin 9 Stratenplan
5564 Houyet
Sinds 29 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 27 april 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Roels ,  Georges  Sinds 8 maart 2005
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sepulchre ,  Jean-Grégoire  Sinds 20 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0446.758.937   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 januari 2014
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug