shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.262.568
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 juni 2012
Begindatum:16 juni 1999
Maatschappelijke Naam:S.V.D.P.
Benaming in het Frans, sinds 10 juni 1999
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Brun 3 Stratenplan  bus C
5300 Andenne
Sinds 1 maart 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lemair ,  Guy  Sinds 7 juni 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Laudet ,  Laurence  Sinds 6 juni 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 1999
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 750.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug