shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0467.012.042
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juli 2022
Begindatum:7 oktober 1999
Naam:GIL INFORMATIQUE
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 1999
Adres van de zetel: Al Hawe 5
4890 Thimister-Clermont
Sinds 11 december 2020
Telefoonnummer:
0471227221 Sinds 12 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
technibrul.technics@gmail.comSinds 12 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Clotuche ,  Steve  Sinds 11 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gilson ,  Marc  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug