shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0467.638.285
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:25 november 1999
Maatschappelijke Naam:D. et D. MOTORS
Benaming in het Frans, sinds 10 november 1999
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Tongres 322 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 1 september 2018

Doorgehaald adres sinds 9 november 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 november 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Bounouch ,  Nouredine  Sinds 1 september 2018
Zaakvoerder Bounouch ,  Nouredine  Sinds 1 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 18 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 16 februari 2016
Vrijstelling
Sinds 16 februari 2016
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 16 februari 2016
Vrijstelling
Sinds 16 februari 2016
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 16 februari 2016
Vrijstelling
Sinds 16 februari 2016
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 juli 2013
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 juli 2013
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 10 juli 2013
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 10 juli 2013
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 10 juli 2013
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 10 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 24.789 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug