shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.926.209
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1999
Begindatum:28 december 1999
Naam:SH CONNECT & COMPUTER
Naam in het Frans, sinds 16 december 1999
Adres van de zetel: Rue Grande 246
7020 Mons
Sinds 16 december 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mahy ,  Vincent  Sinds 3 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2000
 
Elektrotechniek
Sinds 10 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 juli 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 juni 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juni 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 9 juni 2021
Btw 2008  46.660  -  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 9 juni 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.410 -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 63.750,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug