shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0472.517.286
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:28 juli 2000
Maatschappelijke Naam:VASTUBEL
Benaming in het Nederlands, sinds 18 juli 2000
Adres van de maatschappelijke zetel: Rempart des Arbalétriers(VIS) 5 Stratenplan
4600 Visé
Sinds 31 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 juli 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Peters ,  Marc  Sinds 27 september 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2017
 
Ruwbouw
Sinds 3 juli 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 juli 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 juli 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug