shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.100.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 januari 2022
Begindatum:26 juni 2001
Naam:SUPER RETAIL BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2001
Adres van de zetel: Chaussée de Tongres 382
4000 Liège
Sinds 13 juli 2021

Doorgehaald adres sinds 18 januari 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 juni 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verluis ,  Devon  Sinds 13 augustus 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) George ,  Joseph  Sinds 24 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 november 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug