shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0475.109.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 september 2020
Begindatum:28 juni 2001
Naam:D.J.L. SPRL
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2004
Adres van de zetel: Chemin des Marronniers(WP) 49 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juni 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Gilain ,  Laurent  Sinds 2 januari 2019
Zaakvoerder (2) Tabruyn ,  Nadine  Sinds 15 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Geubelle ,  Anne-Catherine  Sinds 17 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 18 juni 2012
 
Leurhandel
Sinds 16 september 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 16 september 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 16 juni 2010
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 16 juni 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug