shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.453.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 september 2023
Begindatum:7 augustus 2001
Naam:MINILAND
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2001
Adres van de zetel: Rue de Hesbaye 196   bus 2
4000 Liège
Sinds 24 september 2020
Telefoonnummer:
0484020422 Sinds 1 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@monasterestroch.beSinds 1 januari 2020
Webadres:
https://www.monasterestroch.be/ Sinds 1 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 juli 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rochus ,  Nadi  Sinds 24 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 11 september 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 11 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  27.900  -  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.512  -  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug