shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0475.727.689
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 juli 2019
Begindatum:27 september 2001
Naam:DEKA
Naam in het Duits, sinds 11 mei 2013
Adres van de zetel: Rue Ferdinand Nicolay 647 Stratenplan
4420 Saint-Nicolas
Sinds 23 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 september 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Simeonov ,  Metin  Sinds 1 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Berrewaerts ,  Isabelle  Sinds 15 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2013
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 13 oktober 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 oktober 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 augustus 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 13 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 juli 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.206 -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 27 augustus 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 XEU
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug