shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.109.643
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2018
Begindatum:18 maart 2002
Naam:TEC-HOUSE
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2013
Adres van de zetel: Rue aux Cailloux 110
4420 Saint-Nicolas
Sinds 18 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 maart 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Micha ,  Magali  Sinds 11 maart 2022
Zaakvoerder (2) Moubayed ,  Ousama  Sinds 1 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 februari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 19 februari 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug