shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0478.180.009
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 september 2023
Begindatum:20 augustus 2002
Naam:ARTICOOP SCRL FS
Naam in het Frans, sinds 30 september 2016
Adres van de zetel: Chemin de Crahiat 18
5590 Ciney
Sinds 1 april 2023
Telefoonnummer:
+32476661414 Sinds 20 augustus 2002(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
raymond@jardihobby.beSinds 20 augustus 2002(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk (2)
Sinds 30 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug