shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.365.693
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 september 2020
Begindatum:19 september 2002
Naam:SILVAN
Naam in het Frans, sinds 11 september 2002
Adres van de zetel: Route de Saussin,Spy 51 Stratenplan  bus 7A
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 1 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 september 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Kilic ,  Yavuz  Sinds 1 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delforge ,  Murielle  Sinds 17 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug