shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0479.044.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 februari 2015
Begindatum:18 december 2002
Maatschappelijke Naam:ROYAL ALBERT ELISABETH CLUB MONS
Benaming in het Frans, sinds 3 december 2002
Afkorting: RAEC MONS
Benaming in het Frans, sinds 3 december 2002
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue du Tir 80 Stratenplan
7000 Mons
Sinds 3 december 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 december 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Gedelegeerd bestuurder Leone ,  Domenico  Sinds 3 december 2002
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bellavia ,  Tony  Sinds 16 februari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.700.000 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug