shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0501.639.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:29 november 2012
Naam:L'OH A LA BOUCHE
Naam in het Frans, sinds 26 november 2012
Adres van de zetel: Place de la Bouxhe 29
4052 Chaudfontaine
Sinds 26 november 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 november 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Weuster ,  Olivier  Sinds 26 november 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 7 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 27 juli 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 27 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 11 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug