shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.624.504
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 juni 2023
Begindatum:21 januari 2013
Naam:ATA Entreprise générale de Rénovation
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2013
Afkorting: ATA RENOVATION
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2013
Adres van de zetel: Rue Haute,Spy 35A   bus 1
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 21 januari 2013
Telefoonnummer:
0494/82.96.29 Sinds 21 januari 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jctwizere@gmail.comSinds 21 januari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 21 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (3) Amegnona ,  Kossi  Sinds 21 januari 2013
Bestuurder (3) Avuwadan ,  Kodjo  Sinds 21 januari 2013
Zaakvoerder Amegnona ,  Kossi  Sinds 20 november 2013
Zaakvoerder Avuwadan ,  Kodjo  Sinds 20 november 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Choffray ,  François-Xavier  Sinds 1 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 februari 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 februari 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 februari 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 5 februari 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 februari 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 februari 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 februari 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 februari 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 februari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 21 januari 2013
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 21 januari 2013
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 21 januari 2013
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 21 januari 2013
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 21 januari 2013
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug