shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.612.273
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:20 december 2012
Maatschappelijke Naam:ALTITECH
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Pisseroule 133 Stratenplan
4820 Dison
Sinds 30 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder0812.326.993   Sinds 18 december 2012
Bestuurder0898.074.401   Sinds 28 november 2013
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon de Valensart Schoenmaeckers ,  Louis  (0812.326.993)   Sinds 18 december 2012
Persoon belast met dagelijks bestuur de Valensart Schoenmaeckers ,  Louis  Sinds 28 november 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Defrance ,  Pierre  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 250.000 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug