shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0508.626.824
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 maart 2023
Begindatum:13 december 2012
Naam:Berger, Geoffrey
Sinds 13 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Berger ,  Geoffrey  Sinds 13 december 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 27 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 september 2016
Btw 2008  46.491  -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 13 december 2012
Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 13 december 2012
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 december 2012
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 december 2012
Btw 2008  47.781  -  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Sinds 12 september 2016
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 12 september 2016
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 12 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug