shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0508.903.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 juni 2020
Begindatum:3 januari 2013
Naam:PAPARAZZI
Naam in het Duits, sinds 3 januari 2013
Adres van de zetel: Place du Marché 22-24 Stratenplan
4700 Eupen
Sinds 3 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Furcht ,  Marvin  Sinds 1 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Orban ,  Martin  Sinds 4 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 maart 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 23 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 maart 2013
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 maart 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug