shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0515.943.691
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 maart 2023
Begindatum:20 februari 2013
Naam:THIRAN LUCAS
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2013
Adres van de zetel: Place des Combattants 1   bus 1
5530 Yvoir
Sinds 20 februari 2013
Telefoonnummer:
0471/68 40 45 Sinds 20 februari 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lucasthiran@hotmail.comSinds 20 februari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Thiran ,  Lucas  Sinds 20 februari 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Guiot ,  Xavier  Sinds 9 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 12 mei 2021
 
Leurhandel
Sinds 16 september 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 12 mei 2021
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 16 september 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 21 februari 2013
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 21 februari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug