shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0524.756.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 mei 2023
Begindatum:22 maart 2013
Naam:DREYER 5
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2013
Adres van de zetel: Baugnez-Route de Luxembourg 10
4960 Malmedy
Sinds 11 maart 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dreyer ,  Frédéric  Sinds 30 januari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 8 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 26 maart 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug