shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0526.892.221
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 augustus 2023
Gebeurtenis op rechtstoestand Kwijtschelding van schulden
Sinds 2 april 2024
Begindatum:18 april 2013
Naam:Russo, Andrea
Sinds 18 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Russo ,  Andrea  Sinds 18 april 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Fabbricotti ,  Marina  Sinds 24 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 maart 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 maart 2015
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 13 maart 2015
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  77.299  -  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 13 maart 2015
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 juli 2013
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 juli 2013
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 januari 2024
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug