shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0526.987.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 november 2022
Begindatum:23 april 2013
Naam:CONTES DE FEVES
Naam in het Frans, sinds 23 april 2013
Adres van de zetel: Champia 7   bus C
5340 Gesves
Sinds 14 mei 2018
Telefoonnummer:
0495/579455 Sinds 24 augustus 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
celine@lescontesdefeves.beSinds 24 augustus 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Bouzegza ,  Céline  Sinds 23 april 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Castaigne ,  Bernard  Sinds 17 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 25 april 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 25 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 23 april 2013
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 april 2013
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 23 april 2013
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 23 april 2013
Btw 2008  85.593  -  Sociaal-cultureel vormingswerk
Sinds 23 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug