shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0534.390.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2013
Begindatum:6 mei 2013
Naam:Trans4ship
Naam in het Nederlands, sinds 18 augustus 2017
Adres van de zetel: Kattendijkdok-Westkaai 41 Stratenplan  bus 1.4
2000 Antwerpen
Sinds 10 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Cogghe ,  Ingeborg  Sinds 6 mei 2013
Zaakvoerder (2) Cogghe ,  Werner  Sinds 1 oktober 2018
Zaakvoerder (2) Lange ,  Mieke  Sinds 10 juli 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 8 mei 2017
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 8 mei 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 8 mei 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 8 mei 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug