shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.764.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 december 2021
Begindatum:1 juli 2013
Naam:Charlot, Benoit
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer:
0487/32.22.94 Sinds 1 juli 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
charlot.benoit@gmail.comSinds 1 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Charlot ,  Benoit  Sinds 1 juli 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Castaigne ,  Bernard  Sinds 30 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 juli 2013
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 juli 2013
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 1 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 juli 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 1 juli 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug