shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.547.778
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 juli 2023
Begindatum:9 juli 2013
Naam:TK BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 5 juli 2013
TK BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2013
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Louizalaan 343
1050 Elsene
Sinds 2 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
INFO@KWW.LUSinds 30 december 2019
Webadres:
WWW.THEKASE.COM/LU/FR/ACCUEIL Sinds 30 december 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder SOULARD ,  XAVIER  Sinds 30 december 2019
Zaakvoerder (2) SOULARD ,  XAVIER  Sinds 2 mei 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schruers ,  Patrick  Sinds 25 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 5 juli 2013
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 5 juli 2013
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 5 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 30 december 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug