shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.788.991
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:18 juli 2013
Naam:Fiévez, Cédric
Sinds 18 juli 2013
Telefoonnummer:
0496/498864 Sinds 18 juli 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fievez10@hotmail.comSinds 18 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Fiévez ,  Cédric  Sinds 18 juli 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.


Naar boven   Terug