shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0536.826.704
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 oktober 2018
Begindatum:19 juli 2013
Maatschappelijke Naam:GERSARA
Benaming in het Frans, sinds 19 juli 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Cimetière 23 Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 21 maart 2018

Doorgehaald adres sinds 23 juni 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dubois ,  Serge  Sinds 21 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rondiat ,  Pierre  Sinds 4 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2013
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 oktober 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug