shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0537.523.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:19 augustus 2013
Maatschappelijke Naam:VISION PROJET
Benaming in het Frans, sinds 13 augustus 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Quai des Ardennes 134 Stratenplan
4031 Liège
Sinds 1 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Cherain ,  Christel  (0830.743.929)   Sinds 13 augustus 2013
Zaakvoerder0830.743.929   Sinds 13 augustus 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 17 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Collin ,  Dominique  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2013
 
Ruwbouw
Sinds 2 april 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 2 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 april 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 2 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 13 augustus 2013
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 augustus 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug