shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.866.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 oktober 2022
Begindatum:24 september 2013
Naam:Jean-Louis Meurice Constructions
Naam in het Frans, sinds 24 september 2013
Afkorting: JLMC
Naam in het Frans, sinds 24 september 2013
Adres van de zetel: Rue des Artisans 2   bus A
5150 Floreffe
Sinds 14 november 2018

Doorgehaald adres sinds 26 juli 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 24 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Meurice ,  Jean-Louis  Sinds 24 september 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Thibault  Sinds 6 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2014
 
Ruwbouw
Sinds 16 januari 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 16 januari 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 januari 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 januari 2014
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 16 januari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 januari 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 16 januari 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 16 januari 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 januari 2014
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 16 januari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 januari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0475.580.706 (ARTI.CONSTRUCTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 februari 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug