shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0539.820.935
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 oktober 2018
Begindatum:1 oktober 2013
Maatschappelijke Naam:Fendor
Benaming in het Frans, sinds 16 mei 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Tirlemont 20 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 29 januari 2015

Doorgehaald adres sinds 15 oktober 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder LEKAWSKI ,  BOGUSLAW  Sinds 30 september 2013
Zaakvoerder Olszewski ,  David  Sinds 30 september 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Steinier ,  Karl  Sinds 4 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. 



(4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. 



De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug