shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0540.887.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 september 2022
Begindatum:16 oktober 2013
Naam:LE-CHAUFFAGE.BE
Naam in het Frans, sinds 16 oktober 2013
Adres van de zetel: Gros Thier 6
4557 Tinlot
Sinds 30 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
michel.horne@skynet.beSinds 12 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Horne ,  Stéphane  Sinds 20 mei 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 5 september 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 5 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 29 september 2015
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 september 2015
Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 november 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug