shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.300.382
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 augustus 2020
Begindatum:21 oktober 2013
Naam:CONELARO
Naam in het Frans, sinds 21 oktober 2013
Adres van de zetel: Rue de la Fontaine 215 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 21 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Giaccone ,  Giuglio  Sinds 21 oktober 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 13 augustus 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 13 augustus 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 oktober 2013
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 21 oktober 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 21 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug