shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.501.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:29 oktober 2013
Naam:K-pture
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2013
Commerciële Naam:K-pture
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2013
Adres van de zetel: Ry de Flandre(WP) 1   bus d
5100 Namur
Sinds 30 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lohse ,  Dorian  Sinds 29 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 29 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  74.202  -  Activiteiten van persfotografen
Sinds 29 oktober 2013
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 29 oktober 2013
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 29 oktober 2013
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 29 oktober 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  74.201 -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 16 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug