shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.505.567
Status:Stopgezet
Sinds 22 februari 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 22 februari 2023
Begindatum:29 oktober 2013
Naam:BASTOGNE - GODFROID
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2013
Adres van de zetel: Rue du Président 33
5000 Namur
Sinds 30 november 2015

Doorgehaald adres sinds 5 februari 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Godfroid ,  Marie-Annick  Sinds 29 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 november 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 november 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 november 2013
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 1 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 november 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" van 1 januari 2020 tot 22 februari 2023, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug