shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.598.708
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 januari 2023
Begindatum:31 oktober 2013
Naam:Delhez, Alain
Sinds 31 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delhez ,  Alain  Sinds 31 oktober 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 16 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2017
 
Ruwbouw
Sinds 7 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 31 oktober 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 november 2013
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 november 2013
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 4 november 2013
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 4 november 2013
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 4 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug