shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.645.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 februari 2020
Begindatum:4 november 2013
Naam:JULIEN CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 31 oktober 2013
Afkorting: JC
Naam in het Frans, sinds 31 oktober 2013
Adres van de zetel: Rue du Maréchal(Jeh) 9 Stratenplan
4540 Amay
Sinds 31 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 31 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder Bandino ,  Julien  Sinds 31 oktober 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Devyver ,  Violaine  Sinds 3 februari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2013
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2013
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 november 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2013
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 november 2013
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 november 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug