shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0541.960.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 september 2020
Begindatum:19 november 2013
Naam:Z-PRO
Naam in het Frans, sinds 15 november 2013
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 4 november 2019
Adres van de zetel: Rue Emile Melchior(SS) 29 Stratenplan
5002 Namur
Sinds 1 september 2015

Doorgehaald adres sinds 1 december 2017(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 15 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (4) Teixeira Pinto ,  Luciano  Sinds 15 november 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Davin ,  Raphaël  Sinds 17 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 2013
 
Ruwbouw
Sinds 24 december 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 24 december 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 december 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 december 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 november 2013
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 15 november 2013
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 15 november 2013
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 15 november 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(4)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug