shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.952.055
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 maart 2020
Begindatum:12 december 2013
Naam:Proxycommerces.be
Naam in het Frans, sinds 9 december 2013
Adres van de zetel: Mauhin(NEU) 13 Stratenplan  bus A
4608 Dalhem
Sinds 15 januari 2019
Telefoonnummer:
+3287715883 Sinds 30 september 2017(1)
Faxnummer:
+3242900592 Sinds 30 september 2017(1)
E-mail:
info@proxycommerces.beSinds 30 september 2017(1)
Webadres:
www.proxycommerces.be Sinds 30 september 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Picquereau ,  Vincent  Sinds 9 december 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 16 maart 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 maart 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 januari 2014
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2014
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 januari 2014
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug