shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.307.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2013
Begindatum:16 december 2013
Naam:Agentschap Integratie en Inburgering
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2013
Adres van de zetel: Havenlaan 86C   bus 212
1000 Brussel
Sinds 4 september 2015
Telefoonnummer:
02 701 79 00 Sinds 1 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Private stichting
Sinds 12 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 67  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 december 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 12 december 2013
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0870.767.119 (HUIS VAN HET NEDERLANDS OOST VLAANDEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2015
0871.899.940 (HUIS VAN HET NEDERLANDS PROVINCIE ANTWERPEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
0874.668.301 (Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
0874.713.138 (HUIS VAN HET NEDERLANDS LIMBURG)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug